Od vzniku Klubu přátel kolejových vozidel v roce 1997, měl klub pouze jedno jediné působiště a to na

trati  č. 903  Přibyslav - Sázava SaZ.  Bohužel klub, přes všechna svá vyjednávání a snahu o co nejdelší

setrvání na této fascinující trati na Vysočině prohrál, nad nevlídném rozhodnutím majitele dráhy. Veškeré

důležité mezníky z 9 let trvajícího provozu na trati pod vedením KPKV Brno se dočtete ZDE (3,5Mb)

 

            

Toto memorandum doznává maximálni snahu KPKV o zachování provozu na trati 903. Mělo být podepsáno

21.5.2007 na Přibyslavské radnici, bohužel k tomu nedošlo, vzhledem k faktu, že  firma SaZ požádala tou

dobou o zrušení trati.

    

Po mnoha vyjednáváních se KPKV Brno podařilo najít novou lokalitu pro pokračování v klubové činnosti!

                   TOUTO LOKALITOU SE STALA ŽELEZNIČNÍ TRAŤ NEMOTICE - KORYČANY