Od vzniku Klubu přátel kolejových vozidel v roce 1997, měl klub pouze jedno jediné působiště a to na

trati č. 903 Přibyslav  -  Sázava SaZ. Bohužel je tato trať v současné době zlikvidována a KPKV hledá

novou lokalitu k pořádání tradičních jízd.

Jsme klub zabývající se renovací a provozem historických kolejových vozidel se zaměřením na vozy

a lokomotivy určené pro průmyslové účely. Samozřejmostí je nabídka pronájmu vozidel a objednávka

jízd po tratích ČD (SŽDC). Více v sekci Objednávky