Pro pořádání jízd zvláštních vlaků při různých příležitostech, jakými jsou výlety, podnikové akce, oslavy výročí

tratí, měst nebo třeba i jako dárek k narozeninám, nabízíme  jízdy  historických  kolejových  vozidel  na  tratích

celostátních, regionálních a vybraných vlečkách.

 

V současné době lze k těmto účelům objednat soupravu složenou z motorového vozu M240, příp. s vozem Blm.

O možnostech objednání jiných kolejových vozidel pro Vaše akce se prosím informujte.

CENOVÉ KALKULACE BUDOU VŽDY PROVEDENY PODLE KONKRÉTNÍCH POŽADAVKŮ!

Kontakt: Ing. Jiří Kotas - tel. +420 604 237 653

Kontaktní adresa:

Klub přátel kolejových vozidel Brno

náměstí SNP 8

613 00 Brno

Email: varejka@jaroska.cz