KPKV Brno po téměř dvou letech od zrušení trati 903 na Vysočině opět ožívá a plánuje do budoucna!

V letech 2007 a 2008 se podařilo vyjednat podmínky pronájmu železniční remízy

na konci trati Nemotice - Koryčany, v kilometru 5,0.  Díky  vstřícnému  jednání

majitele tohoto objektu,  proběhlo v tomto roce  již  několik brigád zabývající se

kompletní úpravou přilehlého pozemku. V současné době probíhají také opravy

na kolejovém napojení areálu výtopny.

Další zajímavosti ohledně nového působení klubu naleznete na této stránce v průběhu dalších měsíců,

fotografie z brigád jsou umísťovány v sekci fotogalerie.